Nguyễn Thị Liên Manufacturing Published: 7/2/20 Hits: 2,238

Kit là một bộ các thành phần được bán cho khách hàng mà không được lắp ráp sẵn. Bộ thành phần của sản phẩm được thiết lập trong Odoo bằng Định mức nguyên vật liệu kiểu BoM Kit

Có hai cách cơ bản để cấu hình bộ thành phần, tùy thuộc vào cách quản lý kho của sản phẩm đó. Trong cả hai trường hợp, cả hai ứng dụng Tồn kho và Sản xuất phải được cài đặt.

Quản lý kho với các sản phẩm theo bộ

Nếu bạn muốn lắp ráp sản phẩm khi chúng được đặt hàng, chỉ quản lý kho của các thành phần của nó, bạn sẽ sử dụng BoM Kit mà không cần qua bước quản lý sản xuất.

Một sản phẩm sử dụng BoM Kit sẽ xuất hiện dưới dạng một dòng trên đơn đặt hàng và báo giá, nhưng sẽ tạo ra một phiếu giao/ nhận hàng với nhiều dòng, mỗi dòng tương ứng với một thành phần của sản phẩm đó. Trong các ví dụ bên dưới, hình ảnh đầu tiên hiển thị đơn đặt hàng cho bộ Máy tính tùy chỉnh, trong khi hình ảnh thứ hai hiển thị thứ tự giao hàng tương ứng.Cấu hình

Từ menu Sản phẩm trong ứng dụng Tồn kho hoặc Sản xuất, tạo từng sản phẩm thành phần như bạn làm với bất kỳ sản phẩm nào khác, sau đó tạo sản phẩm cần cấp cao nhất hoặc sản phẩm theo bộ. Sản phẩm bộ này được chọn thêm tuyến sản xuất trong tab Tồn kho của form sản phẩm. 

Tất cả các thông số khác trên sản phẩm kit có thể được sửa đổi theo sở thích của bạn. Các sản phẩm thành phần không yêu cầu cấu hình cụ thể.


Sau khi các sản phẩm được cấu hình, tạo một BoM Kit cho sản phẩm. Thêm từng thành phần và số lượng của nó. Chọn Loại BoM sản phẩm này là loại Kit. Tất cả các tùy chọn khác có thể được chọn với các giá trị mặc định của chúng.


Quản lý kho với sản phẩm mua bán theo bộ Kit và linh kiện

Nếu bạn muốn quản lý kho với sản phẩm được bán theo bộ Kit, bạn sẽ sử dụng BoM tiêu chuẩn với bước sản xuất thay vì Kit BoM. Khi sử dụng BoM tiêu chuẩn để lắp ráp bộ dụng cụ, một đơn đặt hàng sản xuất sẽ được tạo ra. Lệnh sản xuất phải được hoàn thành trước khi sản phẩm kit xuất hiện trong kho của bạn.

Cấu hình

Trên sản phẩm kit, chọn tuyến Sản xuất. Bạn cũng có thể chọn Make to Order, việc này sẽ tạo ra một đơn đặt hàng sản xuất bất cứ khi nào đơn hàng được xác nhận. Chọn loại sản phẩm Lưu kho để cho phép quản lý Tồn kho.

Khi bạn tạo định mức vật liệu, chọn Loại BoM Sản xuất cho sản phẩm này. Việc lắp ráp bộ sản phẩm sẽ được mô tả bởi một đơn đặt hàng sản xuất chứ không phải là một hoạt động đóng gói. Quay về đầu trang