Thông báo bảo trì toàn hệ thống ERPOnline

Thông báo bảo trì toàn hệ thống ERPOnline

Theo kế hoạch đại tu hàng năm để đảm bảo sự ổn định và bảo mật của toàn hệ thống, chúng tôi sẽ thực hiện việc nâng cấp toàn bộ cloud server lên phiên bản mới hơn và Thứ 7, ngày 3/1/2015. Để tối thiểu hóa sự ảnh hưởng đối với người sử dụng, chúng tôi sẽ thực hiện việc nâng cấp vào thời gian sau:

  • Thời gian bắt đầu: 17:00h ngày 03/1/2015 (Chiều Thứ 7)
  • Thời gian kết thúc: 19:00h ngày 03/1/2015 (Tối Thứ 7), hoặc sớm hơn.

Trong suốt quá trình nâng cấp & bảo trì, trang web http://www.erponline.vn và các nguồn tài nguyên trên đó (tài liệu trực tuyến, diễn đàn Hỏi & Đáp, v.v.) cũng như hệ thống Odoo ERPOnline của quý khách sẽ tạm thời ngừng phục vụ hoặc hoạt động chập chờn.

Chúng tôi rất xin lỗi nếu quá trình này gây ảnh hưởng đến quý khách!

Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015