Bổ sung tính năng Bảng lương Việt Nam

tính năng Bảng lương Việt Nam

ERPOnline thông báo chính thức phát hành 2 phân hệ có tên TO Vietnam HR Payroll (tên kỹ thuật là to_l10n_vn_hr_payroll) và TO Vietnam HR Payroll with Accounting (tên kỹ thuật là to_l10n_vn_hr_payroll_account). Hai phân hệ này sẽ giúp người sử dụng dễ dàng hơn trong việc tạo ra các quy tắc tính lương cũng như cấu trúc lương phù hợp với các quy định của Việt Nam như là Giảm trừ thuế cá nhân, Thuế thu nhập cá nhân,... Đồng thời chúng cũng được tích hợp chặt chẽ với hệ thống kế toán Việt Nam.

Bảng lương Việt Nam 

Phân hệ TO Vietnam HR Payroll sẽ tự động tạo ra các nhóm quy tắc tính lương như: Lương, Tổng thu nhập, Phụ cấp, Giảm trừ, Giảm trừ thuế cá nhân, Thu nhập tính thuế, Thuế thu nhập cá nhân, Thực lĩnh.

Phân hệ này cũng tự động tạo ra các quy tắc tính lương tương ứng với từng nhóm, bao gồm: Lương, Tổng thu nhập, Giảm trừ thuế cá nhân, Giảm trừ phụ thuộc, Thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân, Thuế thu nhập cá nhân và Thực lĩnh. Đồng thời hệ thống cũng tạo ra cấu trúc lương có tên Cấu trúc lương không bảo hiểm

Để tiện cho việc tính Giảm trừ người phụ thuộc, phân hệ này cũng tạo thêm trường có tên Số người phụ thuộc vào thông tin hồ sơ nhân viên.

Như vậy sau khi cài phân hệ Bảng lương Việt Nam, người sử dụng sẽ có sẵn một bộ quy tắc tính lương và cấu trúc lương mà không phải loay hoay với các thông tin như Mã Python cũng như Trường, Đối tượng trong các quy tắc tính lương.

Tích hợp Bảng lương Việt Nam với kế toán

Phân hệ TO Vietnam HR Payroll with Accounting sẽ giúp người sử dụng tích hợp Bảng lương Việt Nam với hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam, cụ thể như đối với quy tắc lương có tên Thuế thu nhập cá nhân, khách hàng sẽ được định khoản sẵn với Tài khoản ghi nợ mặc định là 33411 và Tài khoản ghi có mặc định là 3335. Hay như quy tắc lương có tên Thực lĩnh cũng được định khoản sẵn với Tài khoản ghi nợ mặc định là 6422 và Tài khoản ghi có mặc định là 33411.

Những định khoản trên mặc định được thiết lập theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, bạn có thể định khoản lại sao cho phù hợp với chế độ kế toán của doanh nghiệp mình.

Cách cập nhật tính năng mới

Để cập nhật 2 phân hệ trên, trước tiên bạn cần truy cập vào menu Thiết lập > Mô đun > Cập nhật danh sách mô đun. Sau đó bạn sẽ thực hiện việc cài đặt thông qua menu Thiết lập > Modun đã cài và tìm theo tên (hoặc tên kỹ thuật) của 2 phân hệ. Hoặc sử dụng menu Thiết lập > Cấu hình > Nhân sự và đánh dấu tích vào ô Quản lý tính lương sau đó nhấp chuột vào đương link Cài đặt cấu trúc lương theo quốc gia.

Lời khuyên

Bạn có thể sẽ cần cài thêm phân hệ Quản lý bảo hiểm để có thêm các quy tắc tính BHXH, BHYT, BHTN.

Bạn không sử dụng ERPOnline?

Đối với các DN cài đặt Odoo trên server riêng của mình mà vẫn muốn có 2 phân hệ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được báo giá.

Bổ sung tính năng Quản lý bảo hiểm trong nhân sự