Bổ sung phân hệ Thanh toán lương

phân hệ Thanh toán lương

Với mục đích giải phóng sức lao động cho các kế toán viên trong nghiệp vụ thanh toán lương cho toàn bộ cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp, ERPOnline chính thức cho ra mắt phân hệ TO Salary Payment (tên kỹ thuật là to_salary_payment). Phân hệ này cho phép bộ phận kế toán dễ dàng thực hiện và quản lý việc thanh toán lương cho cán bộ công nhân viên chỉ với vài cú nhấp chuột. Việc ghi nhận các khoản thanh toán cho hàng nghìn nhân viên có thể được thực hiện chỉ với một vài thao tác và hệ thống sẽ tự động tính toán ra số tiền cần phải trả cho từng nhân viên.

Thanh toán lương

Phân hệ cho phép người dùng quản lý thanh toán lương (Salary Payment) của từng nhân viên trong một chu kỳ (tháng, quý, năm,...). Hệ thống sẽ tự động liệt kê ra các phiếu lương cần thanh toán trong chu kỳ mà người dùng đã chọn. Hệ thống cũng tự động tính toán số tiền còn lại cần phải trả trên từng phiếu lương.

Người dùng có thể thực hiện thanh toán nhiều lần trên một phiếu lương, đồng thời cho phép kế toán viên theo dõi được công nợ lương đối với từng nhân viên.

Tự động tạo bút toán kế toán dựa trên Phương thức thanh toán (Tiền mặt, Ngân hàng,...) và Sổ nhật ký lương. Chức năng Hủy bỏ (được phân quyền cho người có quyền cao nhất trên phân hệ Kế toán & Tài chính) cho phép người dùng có thể hủy bút toán thanh toán và thao tác lại.

salary payment form

Thanh toán lương trên một nhân viên

Thanh toán lương hàng loạt

Để thuận tiện cho việc sử dụng, phân hệ này cho phép người dùng thực hiện Thanh toán lương hàng loạt. Người dùng chỉ việc khai báo các thông tin cơ bản như: Chu kỳ thanh toán, Phương thức thanh toán,... và chọn Nhân viên từ danh sách tất cả nhân viên trong công ty, sau đó thực hiện việc tạo Thanh toán lương. Hệ thống sẽ tự động tính toán và tạo ra các Thanh toán lương tương ứng với từng nhân viên.

Chức năng Hủy bỏ (được phân quyền cho người có quyền cao nhất trên phân hệ Kế toán & Tài chính) cho phép người dùng hủy bỏ tất cả các Thanh toán lương tương ứng đã được tạo ra và thao tác lại.

salary payment batch form

Thanh toán lương hàng loạt

Phân tích & Thống kê

Chức năng phân tích & thống kê cho phép người dùng theo dõi, thống kê toàn bộ quá trình thanh toán cũng như diễn biến lương cho từng nhân viên, phòng ban.

salary payment report

Quá trình thanh toán lương

Hướng dẫn cài đặt

Để cài đặt phân hệ TO Salary Payment (to_salary_payment), người dùng cần truy cập vào menu Thiết lập > Mô đun > Cập nhật danh sách mô dun và nhấp chuột vào nút Cập nhật. Sau đó, quay trở lại menu Thiết lập > Mô đun > Modun đã cài, tìm theo tên hoặc tên kỹ thuật của phân hệ và thực hiện việc Cài đặt.

Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể tham khảo thêm Tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc gửi câu hỏi tại Diễn đàn Hỏi & Đáp của chúng tôi.

Bổ sung Module tích hợp chức năng nhắn tin SMS cho ERPOnline