Viindoo Accounting Overview

Đối với bất cứ hệ thống ERP nào, Kế toán – Tài chính là yếu tố nền tảng, là phân hệ chức năng cốt lõi. Ứng dụng kế toán trong hệ thống ERP có những điểm ưu việt gì để doanh nghiệp quyết định đầu tư phần mềm này thay vì các phần mềm kế toán đơn lẻ khác?

Với tính liên kết dữ liệu đồng nhất toàn hệ thống ERP, phân hệ kế toán sẽ có sự kế thừa dữ liệu chặt chẽ, chính xác và tức thời từ các bộ phận khác trong doanh nghiệp, giúp tối đa hóa năng suất làm việc của cán bộ nhân viên hay giúp Nhà quản trị, Ban lãnh đạo luôn có được những thông tin chính xác, kịp thời về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Với Viindoo/ERPOnline, tính năng kế toán đáp ứng đầy đủ các quy trình thực tế tại doanh nghiệp, cũng như các yêu cầu quản lý mà chúng ta sẽ được tìm hiểu chi tiết tại các bài viết tiếp theo.

Hãy cùng xem ứng dụng Kế toán - Tài chính của Viindoo/ERPOnline làm được những gì trong clip hướng dẫn này của chúng tôi.

Views
365 Total Views
5 Members Views
478 Public Views
Share on Social Networks
Share Link
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website