Quy trình Nhập hàng - Xuất hàng từ Kho

Kho vận là một trong các nghiệp vụ quan trọng của Doanh nghiệp. Thay vì ghi chép thủ công, chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện các nghiệp vụ kho và quản lý các hoạt động kho: xuất - nhập hàng tự động trên phần mềm.
Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thao tác cách nhập hàng - xuất hàng trong phần mềm Viindoo.
Views
26 Total Views
4 Members Views
22 Public Views
Share on Social Networks
Share Link
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website