Payment Terms - Payment and Debt Management

Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn:
- cách tạo các điều khoản thanh toán, các ứng dụng, tình huống sử dụng điều khoản thanh toán
- cách ghi nhận các khoản thanh toán từ Khách hàng, Nhà cung cấp
- cách kiểm soát, tìm kiếm, tra cứu thông tin về công nợ của Khách hàng, Nhà cung cấp
trong phần mềm Viindoo/ERPOnline.
Views
372 Total Views
2 Members Views
490 Public Views
Share on Social Networks
Share Link
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website