Manage Price List and Price Policy

Mỗi doanh nghiệp có các chính sách hoạch định giá bán sản phẩm cho các đối tượng khác nhau, thời điểm khác nhau, tiền tệ khác nhau...Chính vì vậy chúng ta cần một công cụ để thiết lập các giá bán riêng trong từng trường hợp. Viindoo/ERPOnline cung cấp tính năng Bảng giá bán hàng với công thức được điều chỉnh bởi một số quy tắc nhất định.

Trong video này chúng tôi giới thiệu với các bạn cách vận dụng để có thể linh hoạt trong việc bán hàng của doanh nghiệp mình.
Views
301 Total Views
2 Members Views
412 Public Views
Share on Social Networks
Share Link
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website